Dhëndëri mes dy nusesh, i shkon ish e dashura ditën e dasmës


Ajo i lutej e përg jër ohej me fjalët “unë jam faj to re”, në përpjekje për t’ja kthyer mendjen ndoshta në castin më të paduhur. Thuhet se dhëndëri e la për dallimet mëdha në karakter. Ai u befasua dhe u përpoq ta qetësonte, e njëherësh iu drejtua të ftuarve: “Kemi një situatë të papr itu r, por ndoshta kjo është fytyra e vërtetë e dashurisë”

“Nëse pyet se çfarë është vërtet dashuria, është përkushtimi i jetës suaj për dikë tjetër”, shtoi dhëndëri mes dy nusesh. Përdoruesit e rrj e tit soc ial në Kinë më së shumti e dë nu an të parën në komentet e tyre.