Dëshironi të merrni leje qëndrimi në Greqi : Ja sa lehtë mund ta merrni, ku me te cilën mund të punoni lehtësisht në BE

I interesuari për të aplikuar për statusin e rezidentit afatgjatë, duhet të plotësojë këto kushte:Të disponojë të ardhura të mjaftueshme për të mbuluar nevojat e tij dhe të familjes dhe këto të ardhura nuk duhet ta kenë prejardhjen nga sistemi i asistencës sociale i Greqisë.

Disponon siguracion të plotë shëndetësor, që mbulon edhe pjesëtarët e familjes.Përmbush kriteret e integrimit social.Leje fillestare e rezidentit afatgjatë.

Kohëzgjatja: 5 vjetFotokopje e saktë e gjithë faqeve të pasaportës për 5 vitet e fundit.Leja e qëndrimitTarifa elektronike (paravolo) 150 euro. (paguhet në mënyrë elektronike në e-paravolo, kodi 2107).

Vërtetim të aftësisë siguruese (asfalistiki ikanotita) nga enti publik i sigurimeve shoqërore, ditorja.