BIeu një makinë të përdorur, por ajo që gjeti brenda e bëri miIioner

Vendosi ta blejë makinën e pë rdorur, por ajo që gjeti ky njeri në derën e përparme të makinës e ka habitur pa masë.

Kur shkoni të blini një makinë të re, çfarë kontrolloni fillimisht? Shumica e njerëzve i japin përparësi sigu risë së makinës, disa kilometrave, disa çmimit.

Ka njerëz që shohin markën e makinës, dizajnin madje edhe ngjyrën. Por disa këm bëng ulin të blejnë një makinë, vetëm kur e shohin në shikim të parë. Një burrë vendosi të blejë një makinë të përdorur, por ajo që gjeti në derën e përparme të saj e ka habitur atë pa masë.

Vendosi ta blejë makinën e pë rdorur, por ajo që gjeti ky njeri në derën e përparme të makinës e ka habitur pa masë.