Bëri Dasmën Në Oborr Të Shtëpisë, Shqiptarin I Ndodh Ajo Që S’e Kishte Parë As Në Ëndërrat Më Të Këqijaa

Një qytetar nga Prizreni kishte organizuar një aheng familjar në shtëpinë e tij.

Në kohë pan dem ie. Sipas njoftimit të po lic isë në raportin 24 orësh, ndaj tij kanë nisur h eti me për shkak se nuk i ka respektuar masat anti-ko vi d të qeverisë.

Tash e një kohë sipas vendimit të ekz eku tivit nuk lejohet grumbullimi i më shumë se 50 personave në një vend.“Prizren 03.08.2020-00:30. Ndaj të dys h uarit mashkull kosovar është ini cuar rasti pasi që i njëjti ka organizuar aheng në ku ndë rshtim me vendimin Qev erisë së RKS-së.”