Bëni ” KUJDES ” Nëse jeni mbi 35 vjeç kujdes / Mos e mendoni kurre te merrni kete ilac

Bëni ” KUJDES ” Nëse jeni mbi 35 vjeç kujdes / Mos e mendoni kurre te merrni kete il,ac.

Nëse jeni mbi 35 vjeç, mos e mendoni kurrë ta merrni këtë il aç! Mund të shka ktojë god itje ose at ak në z emër, në disa sekonda! eni patur shpesh dhi mbje koke apo dh imbje të muskujve dhe ajo që ju ka shkuar në mendje ka qenë: Ib uprofeni? Epo, kjo është një që e zakonshme që të gjithë e bëjmë, pasi ky il aç përshkruhet nga mj ekët si një medi kament për trajtimin e të gjithë llojeve të sëm undjeve.Në të vërtetë, ib uprofeni u krijua për të lu ftuar dh imbjen.

Nëse asnjë mjek nuk ju ka folur për rre ziqet që ib uprofeni jep në shë ndetin tuaj, më poshtë ne po jua rreshtojmë të gjitha: Ib uprofeni dë mton veshkat në mënyrë progresive dhe mund të shka ktojë edhe arr est kar diak ose god itje në tru.