Bëhet nuse në moshen 53 vjeçe: Miranda tregon si nuk lëvizi për dy vite nga shtrati: Aty kuptova dashurinë e burrit, më lau si fëmijë…

Prandaj ditën e sotme, në program ajo vjen e veshur si nuse dhe kjo s urprizë b efason burrin e saj, i cili shprehet se bëhet dasëm edhe në pleqëri.

Miranda e falenderoi burrin e saj, që është kujdesur për të ditë dhe natë gjatë periudhës së v ështirë që ajo ka kaluar si p asojë e ak sidentit.

Sali: Bëhet edhe dasma në pleqëri! Miranda: I dashur Sali, tani unë kam për të të d ashur edhe më shumë se sa të kam d ashur, se këtu ta kam parë d ashurinë më të madhe. 2 vjet në krevat që më ke bërë një shërbim të paparë. Më ke larë më ke shpëlarë si një fëmijë. Ti për mua ke qenë si një nënë, se nëna ka patur për detyrë një vit të më bëjë shërbim, pastaj kam ecur vetë me këmbët e mia, por ti më ke bërë 2 vjet e 6 muaj, se dhe 6 muaj shtesë mbas op eracionit kam mbetur në krevat, më ke bërë shërbim ti. Aty është parë da shuria jote e vërtetë.