Beffasuese, Ja Kryeministri Shqiptar Që Përfundoi Si Pastrues I Rrugëve Të Elbasanit


Ibrahim Biçakçiu, shumë banorë të Elbasanit e mbajnë ende mend pastruesin e banjave te m arkata e qytetit. Por të paktë ishin ata që e dinin se pa struesi i fe kaleve të qytetit dikur kishte qenë kr yeministër i vendit.

Një plak i gjatë, i kë rrusur, me çizme llastiku ngjyrë jeshile deri në kupën e gjurit, një palë pantallona doku dhe që tërë ditën pastronte jashtëqitjet e qytetit.Por të paktë ishin ata që e dinin se pastruesi i fekaleve të qytetit dikur kishte qenë kry eministër i vendit.