Befasojn Tea dhe Shqipja bashkë në një program, ish- konkurrentet nuk kursehen fare, Ik moj se..

Për herë të parë që pas Per’Puthen, Tea dhe Shqipja janë pë rba llur sot në Trotuar. Shqipja iu kthye Teas duke e cilësuar si m ashtr uese pasi e kagenjyer sy më sy.

“Nuk mund ta kthejmë të k eqen me të mirë, këtë e kemi parë. Ti çfarë nuk ke thënë për mua brenda atij programi dhe në mënyrën më të sh ëmtuar dhe më ke ge’njyer sy për sy dhe Tea unë ty këto nuk t’i harroj.

Do t’i mendosh do t’i elaborosh dhe do vish të m’i thuash. Ajo ka qenë e vërteta e vetes së vet. Vetëm me veten tënde ke qenë e vërtetë.

Vetëm me gjërat që ke bërë ti ke qenë e vërtetë”, tha Shqipja, te cilat si duket nuk jane ende dakord me mendimet,ditorja.