Ambasada Amerikane del me njoftimin e pritur, bën lëvizjen e rëndësishme për të gjithë ne


Ambasada Amerikane në Tiranë me anë të një njoftimi ka bërë me dije se në kuadër të Projektit Drejtësi për të Gjithë i USAID, Këshilli i Lartë Gjyqësor i Shqipërisë është pajisur me një aplikacion të ri në rrjet i cili ndihmon në vlerësimin e shpërndarjes së burimeve për gjykatat në të gjithë vendin.

“A e dinit se Projekti Drejtësi për të Gjithë i Usaidd-it u ndërtua për të mbështetur Shqipërinë në pasjen e një sistem gjyq/ësor të sigurtë dhe të besueshëm! Për këtë qëllim, Usaid, ka pajisur Këshillin e Lartë Gjy q ësor të Shqipërisë me një aplikacion të ri në rrjet i cili ndihmon në vlerësimin e shpërndarjes së burimeve për gjyk atat në të gjithë vendin.