Alarmonn Bill Gatess: Përgatituni për një Pandemii tjetër, Ja çfarë do nd odhë ditet te ardhshme.


Ashtu siç edhe ju përmendët, në shumicën e viteve ulja e nivelit të të kequshqyerit, ulja e vdekjeve të fëmijëve ka rritur literalisht, mes një progresi gradual, jetëgjatësinë dhe mirëqënien.

Është e çuditshme sesi Co vi d-19 shpërndau në mënyrë të rrufeshme efekte kaq negative. Përpjekjet aktuale direkte lidhur me vrasjet e njerëzve në vendet e varfëra, është një pjesë e vogël, krahasuar me dëmin që po shkakton pandemia. U vërejt mes kësaj pandemie se sistemi i shëndetësisë është i varfër, i paorganizuar dhe me shumë defekte, gjithashtu nuk po bëhen aq vaksina sa do të duhej, për të mbrojtur jetët e njerëzve. Malaria po shtrihet gjithandej dhe askush nuk po e ndal dot.

Medikamentet për sëmundjen HIV nuk po shpërndahen atje ku duhet. Afrikës do i shtohen vdekjet në mënyrë dramatike, më shumë nga efektet indirekte, sesa nga efektet direkte.Për këtë shkak imperativa është që t’i japim fund pand emisë. Kjo na çon drejt një diskutimi që lidhet me vak sinat, që është i vetmi instrument për të ndalur sëmu ndet dhe pand eminë në fjalë. Si dhe të ristrukturojmë sistemin e shëndetësisë, duke u bërë fëmijëve edhe ato vaksina që nuk i kanë bërë. Edhe nëse bëjmë më të mirën e mundshme, vaks inojmë edhe popullatat në vendet e zhvilluara, sërish do të na duhen dy apo tre vite për t’iu kthyer situatës së fillimvitit 2020,ditorja.