Ai shkoi dje në shtëpi për te ngushlluar.. Ja çfarë premtimi i dha Rama babait të Klodianitt të ndj.erë: Mendova se nuk do më…

Kryeministri Edi Rama shkoi të vizitonte dje familjen e Klodian Rashës, të riut që u ekz ekut ua nga një po lic dhe i garantoi se pro kuroria do të zbar dhë të vërtetën për këtë ngj arje të rë. ndë.

Neve na keni pranë, unë jam shumë i pikë lluar nga kjo që ka ndodhur, është një fatk eqësi.Prok uroria do ta zbardhë të vër tetën.

Mezi kam pritur që të vija. Nuk më zinte vendi. Sapo kam ardhur dhe nuk e dija nëse do më pranonit për ngu. shëllim.Sepse kam pasur dëshirë të vij vetë personalisht”, tha Rama.

Kryeministri ishte i shoqëruar nga Ulsi Manja dhe Elisa Spiropali të cilët kanë qëndruar në shtëpinë e Qazim,Rashës rreth 30 minuta,ditorja.