A po mashtröhemi? Mjeku italian trön.dit botën: Vetëm 3 persona në Itali kanë vdè/kur nga Kö.rö.navir.usii…(Foto)

Stefano Montanari një nanopatolog në Bologna dhe mjek në farmaci që e quan veten një “shkencëtar”, ka pohuar prej kohësh se epid emia aktuale është një mashtrim gjigant i mediave.

Ai shprehet se kjo epidemi do mbarojë kur ekonomia do të jetë plotësisht në tokë, dhe kompanitë do të jenë në gjendje të blihen për 2 cent dhe kur vak/sinat do të bëhen të detyrueshme për 7 miliardë dhe 600 milion pacientë të bërë kronikë.

Kor.onavir/usi nuk përputhet as me tregëtinë e armëve dhe ilaçeve, është një fuqi që blen shtetet e tjëra, politikën, mjekët dhe gjithçka.

Pra po përdoret për një rindarje të pasurisë së botës, ku më të pasurit do të bëhen akoma më shumë më të pasur dhe do të thellohet varf.ëria,ditorja.