A e dini domethënien e letrave të ngjitura në pemët/perimet që i blini? Ja cfare kuptimi kane

Kur blini pemë dhe perime në dyqane, a i keni vërejtur disa ngjitës në to? Nëse po, a e dini domethënien e tyre Nëse numri i ngjitësit në ndonjë fryt fillon me 3 ose 4.

Duhet të dini se prodhimi është i kultivuar në gjysmën e dytë të shekullit të 20’të dhe se në atë fryt janë përdorur pleh arti-ficial.

Në rast se ngjitësi përmban kod 5 shifror me numrin 9, atëherë prodhimi është kultivuar në mënyrë tradicionale për mijëra vite dhe këto produkte janë të njohura si org-anike.

Produktet e modifikuara gjenetikisht zakonisht përmbajnë shifra pesë shifrore që fillojnë me numrin 8.Prandaj, duke i ditur këto, duhet të filloni të keni më shumë kuj-des se çfarë po blini dhe çfarë po konsumoni.