A Do Të Kthehet Në Fund Të Muajit Ora?

Në të dielën e fundit të muajit t etor, saktësisht me datë 25 te tor do të bëhet ndërrimi i orës, akrepat e orës do të kthehen 60 minuta mbrapa, ku edhe vendoset si ora dimërore.

Në ma rs të vitit 2019 Parlamenti Europian ka përkrahur propozimin që të ndalohet ndërrimi i obligueshëm i orës në vendet e BE’së.Me këtë vendim zgjaten ditët gjatë verës. Propozimi parasheh që nga viti 2021 shtetet të vendosin.

E pikërisht me 25 te tor të këtij viti në mëngjesin e së dielës, akrepat do të kthehen 60 minuta prapa.Ndryshimi do të fillojë në orën 3, e cila do të shënojë ora 2.Ndryshimi i orës në Europë u vendos si ligj europian në vitin 1981 dhe është rinovuar çdo katër vjet.